สินค้าของเรา

เกี่ยวกับเรา

Hi-end design มาจากความอยากรู้อยากลองของ

คุณสุวิทย์  ศรีแสนสุชาติ

ที่มองว่าสื่อโฆษณาสามารถมาตอบโจทย์กับธุรกิจ

ศรีสุชาติแกรนด์วิวและศรีสุชาติขนส่งได้

เราจึงตั้งใจที่จะเปิดร้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพครบทุกด้าน เราจึงค่อยๆพัฒนาร้านจากที่มีความรู้เพียงศูนย์

เราได้ศึกษากระบวนการขั้นตอนทุกอย่าง การเลือกเครื่องจักรที่ดีที่สุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

การฝึกฝนเรียนรู้จากความผิดพลาดมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ร้าน Hi-end ของเราไม่ได้เป็นร้านที่โด่งดังในข้ามคืนแต่เราค่อยๆปลุกกระแสความ Premium ของสินค้าจนเป็นที่พึงพอใจ

ของลูกค้า สิ่งนี้ทำให้ร้านของเรามีฐานลูกค้าที่แข็งแรง เพราะเราใส่คุณภาพมากกว่าราคา

ให้บริการออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ป้ายโฆษณา, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, แคนวาส, x-stand, Roll up, ธงญี่ปุ่น, นามบัตร, ฉลากสินค้า, ตู้ไฟ

พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์จากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมันคุณภาพ