สินค้าของเรา

เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของ Hi-end design มาจากความอยากรู้อยากลองของ คุณสุวิทย์  ศรีแสนสุชาติ ที่มองว่าสื่อโฆษณาสามารถมาตอบโจทย์กับธุรกิจศรีสุชาติแกรนด์วิวกับศรีสุชาติขนส่งได้ เราจึงตั้งใจที่จะเปิดร้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพครบทุกด้าน เราจึงค่อยๆพัฒนาร้านจากที่มีความรู้เพียงศูนย์ เราได้ศึกษากระบวนการขั้นตอนทุกอย่าง การเลือกเครื่องจักรที่ดีที่สุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ การฝึกฝนเรียนรู้จากความผิดพลาดมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ร้าน Hi-end ของเราไม่ได้เป็นร้านที่โด่งดังในข้ามคืนแต่เราค่อยๆปลุกกระแสความ Premium ของสินค้าจนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า สิ่งนี้ทำให้ร้านของเรามีฐานลูกค้าที่แข็งแรง เพราะเราใส่คุณภาพมากกว่าราคา 

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยให้บริการออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ร้านป้ายภูเก็ต ป้ายโฆษณา, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, แคนวาส, x-stand, Roll up, ธงญี่ปุ่น, นามบัตร, ฉลากสินค้า, ตู้ไฟ 
โดยพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นเเละเยอรมัน